Uusi puitesopimus Keudan ja Rakennustyö Karvosen välillä allekirjoitettiin Keudan Järvenpään toimipisteessä joulukuun puolessa välissä. Sopimuksen kesto on kaksi vuotta, sisältäen myös optiot kahdelle lisävuodelle. Allekirjoitustilaisuudessa olivat läsnä Keudan kiinteistöpäällikkö Vesa Takko ja Rakennustyö Karvosen Jukka Lempinen.

Keudalla on 13 kohdetta eri puolella Keski-Uuttamaata. Keuda palvelee vuositasolla noin 650 työntekijän voimin 7000 opiskelijaa vuosittain. Kiinteistöjä pidetään kunnossa oman valvonnan, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden avulla. Yhteistyökumppanit kilpailutetaan 3-4 vuoden välein hankintalakia noudattaen. Uuteen sopimukseen johtaneessa kilpailutuksessa Rakennustyö Karvonen sai parhaat hinta- ja laatupisteet. Puitesopimus on jatkoa edelliselle kolmivuotiskaudelle.

Sopimustilaisuudessa Keudan kiinteistöpäällikkö Vesa Takko totesi: ”Työn jälki sekä asiallinen ja luotettava toiminta on ollut Rakennustyö Karvosen vahvuus. Siitä mistä on sovittu, on pidetty kiinni.”
Tulevalle sopimuskaudelle on suunnitteilla laajennuksia ja saneerauksia useissa Keudan toimipisteissä.  Laajennus- ja saneerausprojektien koko vaihtelee pienemmistä suurempiin.  ”Budjetointi tapahtuu vuositasolla. Projektien toteutus ja työt suunnitellaan yhdessä.  Yhdessä toimiminen on laadun ja onnistumisen perusta” Keudan kiinteistöpäällikkö Vesa Takko kertoi allekirjoitustilaisuuden päätteeksi.