Rakenteiden ilmavuotoja korjataan tiivistämällä, jonka avulla estetään epäpuhtauksien pääsy sisätiloihin, säästetään energiaa ja parannetaan kiinteistön viihtyvyyttä.

Neljä ammattilaistamme sai vuoden 2019 aikana Rakenteiden tiivistäjä-sertifikaatit. Sertifikaatin perustana toimi Työtehoseuran järjestämä koulutus. Koulutuksen kautta saadun pohjatiedon ja työkokemuksen kautta sertifioidut asentajamme ymmärtävät syyt ilmavirtauksiin ja vuotoihin sekä tiivistämisen vaikutuksen rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan. He tuntevat myös eri tyyppiset tiivistettävät rakenteet, tiivistämisen periaatteet sekä erilaiset tiivistysmateriaalit ja niiden asennustavat.

Asentajamme voivat käyttää sertifikaattimerkkiä osoituksena ammattitaidostaan. Siitä toimii osoituksena myös asentajillemme myönnetty kuvallinen sertifikaattikortti.